Prejemniki certifikata EU Ecolabel

Avgusta 2022 smo prejeli okoljski certifikat EU Ecolable, številka registracije SI/051/34.

Kot družbeno odgovorni ponudnik delujemo po trajnostnih načelih in smo predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja.

Trajnostna politika našega podjetja je prilagojena načelom sheme znaka EU za okolje (eko marjetice) in obsega naslednja področja:
a) področje splošnega upravljanja, kar pomeni uvajanje ekoloških ukrepov v splošno poslovanje nastanitve tako, da upoštevamo načela trojnega izida (odgovornost do ljudi, do narave in do gospodarske uspešnosti),
b) varčevanje z električno energijo ter energijo za ogrevanje in hlajenje,
c) varčevanje z vodo,
d) ločevanje odpadkov in preprečevanje njihovega nastanka,
e) optimizirano uporabo kemikalij in drugih okolju škodljivih snovi ter
f) ukrepi v prid okolju, lokalni skupnosti, zaposlenim in drugi socialni ukrepi.

Svoje zaposlene in goste poučimo o pomembnosti varovanja okolja. Kadar le moremo, poskušamo pritegniti k okoljskemu ravnanju tudi ostale ponudnike v lokalnem okolju.

EU Ecolabel – Bolje zate, bolje za okolje!

EU Ecolabel: SI/051/34

S tem podpiramo poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in vizijo »zelene butičnosti«.